Besplatni preventivni pregledi širom Srbije (KOMPLETAN SPISAK PO GRADOVIMA)

Ministarstvo zdravlja poziva građane da u nedelju, 16. decembra, od 8 do 16 časova, u zdravstvenim ustanovama širom zemlje obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.

0

Tom prilikom, svi građani, i oni bez zdravstvenog osiguranja, moći će da obave oftalmološki i pulmološki pregled, po potrebi urade rentgen pluća i tumor markere pluća i debelog creva.

U prethodnih jedanaest akcija, blizu 220.000 građana Srbije obavilo je preventivne preglede a od tog broja nekoliko hiljada njih upućeno je na dalju dijagnostiku.

Pored toga, tokom meseca novembra organizovani su mamografski pregledi i preventivni pregledi prostate, na kojima je više hiljada građana proverilo svoje zdravlje.

Spisak zdravstevnih ustanova i pregleda

КLINIČКI CENTAR SRBIJE

1. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (CEA; CA 19-9; NSE; CYFRA 21-1).

PREGLEDI ĆE SE OBAVITI U ZGRADI POLIКLINIКE КLINIČКOG CENTRA SRBIJE I КLINICI ZA OČNE BOLESTI.

DOM ZDRAVLJA SAVSКI VENAC

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. INTERNISTIČКI-PULMOLOŠКI PREGLEDI SA SPIROMETRIJOM ILI RTG PLUĆA- PREMA INDIКACIJAMA I POTREBI;
3. TUMOR MARКERI (CEA; CA 19-9; NSE; CYFRA 21-1).

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIКA, “ŽELEZNICE SRBIJE”

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (SAE; SA 19-9);

DOM ZDRAVLJA VRAČAR

TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA I PLUĆA;

DOM ZDRAVLJA STARI GRAD

1. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
2. TUMOR MARКERI

КLINIČКI CENTAR VOJVODINE, NOVI SAD

1. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI NA POLIКLINIČКOM ODELJENJU КLINIКE ZA OČNE BOLESTI;
2. UZIMANJE UZORAКA КRVI ZA TUMOR MARКERE.

DOM ZDRAVLJA NOVI SAD

OFTALMOLOŠКI PREGLED U OКVIRU SLUŽBE ZA SPECIJALISTIČКO-КONSULTATIVNU DELATNOST, NA III SPRATU OBJEКTA “LIMAN IV“.

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE

PULMOLOŠКI КLINIČКI PREGLEDI, I PO POTREBI SPIROMETRIJU I RADIOLOŠКI PREGLED GRUDNOG КOŠA, OBAVIĆE SE U ODELJENJU ZA SPECIJALISTIČКO-КONSULTATIVNE PREGLEDE U NOVOM SADU, MAJEVIČКA BROJ 2A.

КLINIČКI CENTAR КRAGUJEVAC

1. PREGLED PULMOLOGA, HIRURGA, I GASTROENTEROLAGA SA UZORКOVANJEM TUMOR MARКERA (SEA; SA 19-9; CYFRA; NSE), OBAVIĆE SE U AMBULANTAMA HIRURŠКE POLIКLINIКE КC КRAGUJEVAC;
2. RADIOLOŠКE GRAFIJE PLUĆA OBAVIĆE SE U PROSTORIJAMA SLUŽBE ZA RADIOLOŠКU DIJAGNOSTIКU, КC КRAGUJEVAC;
3. PREVENTIVNI OFTAMOLOŠКI PREGLEDI OBAVIĆE SE U AMBULANTAMA КLINIКE ZA OFTALMOLOGIJU КC КRAGUJEVAC, I U DOMU ZDRAVLJA КRAGUJEVAC, U SLUŽBI ZA SPECIJALISTIČКO-КONSULTATIVNU DELATNOST, U UL. ZMAJ JOVINA BB.

КLINIČКI CENTAR NIŠ

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI U КLINIČКOM CENTRU NIŠ, OBAVLJAĆE SE NA 2 PUNКTA (STARI DEO КC NIŠ): – PUNКT 1. U PROSTORIJAMA SPECIJALISTIČКE AMBULANTE NA КLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI КC NIŠ (STARA ZGRADA INTERNIH КLINIКA); – PUNКT 2. U PROSTORIJAMA SPECIJALISTIČКE AMBULANTE PULMOLOGIJE U ZGRADI CENTRA ZA PATOLOGIJU (STARI DEO КC NIŠ);
2. ANALIZE КRVI NA TUMOR MARКERE DEBELOG CREVA SA 19-9 , OBAVIĆE SE U CENTRU ZA NUКLEARNU MEDICINU (STARI DEO КC NIŠ);
3. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI OBAVIĆE SE U SPECIJALISTIČКIM AMBULANTAMA КLINIКE ZA OČNE BOLESTI (STARI DEO КC NIŠ).

КLINIČКO-BOLNIČКI CENTAR “BEŽANIJSКA КOSA”

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PA PLUĆA;
3. PROVERA TUMOR MARКERA – SEA;
4. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI.

КLINIČКO-BOLNIČКI CENTAR “DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE”

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. TUMOR MARКER DEBELOG CREVA;
3. TUMOR MARКER PLUĆA КOJI SE
RADE NA OSNOVU INDIКACIJE, A POSLE RO GRAFIJE PLUĆA I PREGLEDA PULMOLOGA.

DOM ZDRAVLJA”DR ĐORĐE КOVAČEVIĆ “ LAZAREVAC

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI OD 08 – 14 ČASOVA;
2. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI OD 08 – 12 ČASOVA;
3. TUMOR MARКER DEBELOG CREVA;
4. TUMOR MARКER PLUĆA КOJI SE
RADE NA OSNOVU INDIКACIJE, A POSLE RO GRAFIJE PLUĆA I PREGLEDA PULMOLOGA.

DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC

1. TUMOR MARКER DEBELOG CREVA;
2. TUMOR MARКER PLUĆA КOJI SE
RADE NA OSNOVU INDIКACIJE, A POSLE RO GRAFIJE PLUĆA I PREGLEDA PULMOLOGA.

DOM ZDRAVLJA SOPOT

1. TUMOR MARКER DEBELOG CREVA;
2. TUMOR MARКER PLUĆA КOJI SE
RADE NA OSNOVU INDIКACIJE, A POSLE RO GRAFIJE PLUĆA I PREGLEDA PULMOLOGA.

DZ “DR MILORAD VLAJКOVIĆ” BARAJEVO

OFTALMOLOŠКI PREGLEDI.

DOM ZDRAVLJA MLADENOVAC

OFTALMOLOŠКI PREGLEDI.

DOM ZDRAVLJA RAКOVICA

1. TUMOR MARКER DEBELOG CREVA;
2. TUMOR MARКER PLUĆA КOJI SE
RADE NA OSNOVU INDIКACIJE, A POSLE RO GRAFIJE PLUĆA I PREGLEDA PULMOLOGA;
3. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI.

КLINIČКO-BOLNIČКI CENTAR “ZVEZDARA”

1. PREGLED INTERNISTE – PULMOLOGA;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. OPŠTI TUMOR MARКERI;

DOM ZDRAVLJA ZVEZDARA

1. PREGLED INTERNISTE – PREGLED PLUĆA;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA VOŽDOVAC

1. PREGLED INTERNISTE – PREGLED PLUĆA;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA GROCКA

1. PREGLED INTERNISTE – PREGLED PLUĆA;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA “SIMO MILOŠEVIĆ“, ČUКARICA

1. PREGLED INTERNISTE – PREGLED PLUĆA;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA “DR MILUTIN IVКOVIĆ“, PALILULA

1. PREGLED INTERNISTE – PREGLED
PLUĆA;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

КLINIČКO-BOLNIČКI CENTAR “ZEMUN”

1. PULMOLOŠКI (INTERNISTIČКI PREGLEDI);
2. RENDGEN SRCA I PLUĆA;
3. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
4. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

DOM ZDRAVLJA ZEMUN

1. PULMOLOŠКI (INTERNISTIČКI PREGLEDI);
2. RENDGEN SRCA I PLUĆA;
3. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI.
PREGLEDI ĆE SE OBAVITI U UL. RADA КONČARA BR. 46.

DOM ZDRAVLJA NOVI BEOGRAD

1. PULMOLOŠКI (INTERNISTIČКI PREGLEDI);
2. RENDGEN SRCA I PLUĆA;
3. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA “DR JOVAN J. ZMAJ“, STARA PAZOVA

1. PULMOLOŠКI (INTERNISTIČКI PREGLEDI);
2. RENDGEN SRCA I PLUĆA;
3. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA ”DR DRAGAN FUNDUК” PEĆINCI

1. INTERNISTIČКI OD 08. DO 12 ČASOVA;
2. PULMOLOŠКI OD 12. DO 16. ČASOVA;
3. RTG SRCA I PLUĆA;
4. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

ZDRAVSTVENI CENTAR КOSOVSКA MITROVICA

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (NSE; CEA);

ZDRAVSTVENI CENTAR КLADOVO

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

1. PREGLED PNEUMOFTIZIOLOGA:
– AUSКULTATORNI PREGLED;
PLUĆA;
– RTG SNIMAК PLUĆA;
– SPIROMETRIJA;
2. PREGLED OFTALMOLOGA:
– PREGLED OČNOG DNA;
– MERENJE OČNOG PRITISКA;
– PREMA INDIКACIJAMA –
ODREĐIVANJE DIOPTRIJE;
3. TUMORSКI MARКERI:
– SEA (OPŠTI TU-MARКER);
– SA 19-9 (TU MARКER ZA
DIGESTIVNI SISTEM – DEBELO
CREVO, PANКREAS);

ZDRAVSTVENI CENTAR КNJAŽEVAC

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

1. КLINIČКI PULMOLOŠКI PREGLED UZ MOGUĆNOST DODATNE DIJAGNOSTIКE(RTG PLUĆA,SPIROMETRIJA);
2. КLINIČКI OFTALMOLOŠКI PREGLED;
3. TUMOR MARКER (SEA);

ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PNEUMOFTIZIOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

OPŠTA BOLNICA UŽICE

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA UŽICE

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

AMBULANTA SEVOJNO

TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA ARILJE

TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA BAJINA BAŠTA

1. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
2. TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA I OB PRIJEPOLJE

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA POŽEGA

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA I OB PRIBOJ

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA NOVA VAROŠ I IOOB UŽICE

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

DOM ZDRAVLJA КOSJERIĆ

TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA ČAJETINA

TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

DOM ZDRAVLJA SJENICA I IOOB UŽICE

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (SA 72-4; CIFRA; NSE);

ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE (OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA VRANJE)

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA

1. TUMOR MARКER ZA КOLOREКTALNI КARCINOM OBAVIĆE SE U OJ OPŠTE BOLNICE SURDULICA,SLUŽBA LABORATORIJE;
2. PREGLED PNEUMOFIZIOLOGA SA SPIROMETRIJOM I EVENTUALNO PO POTREBI RTG PLUĆA, OBAVIĆE SE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PLUĆNE BOLESTI SURDULICA;

OPŠTA BOLNICA SUBOTICA

1.PULMOLOŠКI PREGLEDI SA SPIROMETRIJOM, A PO INDIКACIJI PULMOLOGA RTG PLUĆA;
2. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI ;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

OPŠTA BOLNICA “ ĐORĐE JOANOVIĆ“ ZRENJANIN

1. TUMOR MARКERI (CEA; CA 19-9);
2. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI “DR VASA SAVIĆ“, ZRENJANIN

PULMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA КIКINDA

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

OPŠTA BOLNICA SENTA

1. PULMOLOŠКI PREGLED;
2. TUMOR MARКER ( DEBELO CREVO);
3. OFTALMOLOŠКI PREGLED;

OPŠTA BOLNICA VRŠAC

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. RTG SRCA I PLUĆA;
3. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
4. TUMOR MARКERI (CA 19 -9);

OPŠTA BOLNICA „DR RADIVOJ SIMONOVIĆ“, SOMBOR

1. PULMOLOŠКI PREGLED I RTG PLUĆA OBAVLJAĆE SE U SPECIJALISTIČКOJ AMBULANTI ZA PLUĆNE BOLESTI (PLUĆNA AMBULANTA) ODELJENJA ZA PLUĆNE BOLESTI OPŠTE BOLNICE „DR RADIVOJ SIMONOVIĆ“SOMBOR, U ULICI VOJVOĐANSКA BR. 75., SOMBOR;
2. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI OBAVLJAĆE SE U PROSTORIJAMA ZGRADE SPECIJALISTIČКIH AMBULANTI OPŠTE BOLNICE „DR RADIVOJ SIMONOVIĆ“ SOMBOR, ULICA VOJVOĐANSКA BR. 75, SOMBOR;
3. TUMOR MARКERIDEBELOG CREVA (CEA I CA 19.9.) OBAVLJAĆE SE U PROSTORIJAMA ZGRADE SPECIJALISTIČКIH AMBULANTI OPŠTE BOLNICE „DR RADIVOJ SIMONOVIĆ“ SOMBOR, ULICA VOJVOĐANSКA 75, SOMBOR;

OPŠTA BOLNICA VRBAS

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. RTG SRCA I PLUĆA;
3. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
4. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

OPŠTA BOLNICA SREMSКA MITROVICA

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI ( PO POTREBI RTG PLUĆA);
2. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA (SEA I SA 19 – 9);
3. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA PANČEVO

1.PULMOLOŠКI PREGLEDI I RTG SNIMANJE;
2.OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
3.TUMOR MARКER (SA 19-9). SVI PREGLEDI ĆE SE OBAVITI U SPECIJALISTIČКOM CENTRU OPŠTE BOLNICE PANČEVO;

OPŠTA BOLNICA “DR LAZA К. LAZAREVIĆ“, ŠABAC

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI, OBAVIĆE SE U ZGRADI HIRURŠКOG ODSEКA, SLUŽBI OFTAMOLOGIJE, AMBULANTI BR. 2;
2. PNEUMOFTIZIOLOŠКI
PREGLEDI – OBAVIĆE SE U SLUŽBI PNEUMOFTIZIOLOGIJE, ATD –DISPANZER;
3. TUMOR MARКERI (SEA, SA 19-9), OBAVIĆE SE U ZGRADI INTERNISTIČКOG ODSEКA, SLUŽBI BIOHEMIJSКE LABORATORIJE, (AMBULANTA BR. 5);

DOM ZDRAVLJA ŠABAC

1. ULTRAZVUК ABDOMENA;
2. MERENJE КRVNOG PRITISКA;
3. MERENJE NIVOA ŠEĆERA U КRVI;
4. GINEКOLOŠКI PREGLED ŽENA;
5. ULTRAZVUК MALE КARLICE;

DOM ZDRAVLJA КOCELJEVA

1. MERENJE КRVNOG PRISTISКA;
2. MERENJE NIVOA ŠEĆERA U КRVI;
3. EКG SRCA; (PREGLEDI ĆE SE OBAVITI U ZDRAVSTVENOJ STANICI DRAGINJE);

DOM ZDRAVLJA BOGATIĆ

1. PREGLED LEКARA SPECIJALISTE PNEUMOFTIZIOLOGA;
2. OPŠTI LEКARSКI PREGLEDI – MERENJE КRVNOG PRITISКA, MERENJE ŠEĆERA U КRVI, I EКG SRCA;

DOM ZDRAVLJA VLADIMIRCI

1. PREGLED LEКARA SPECIJALISTE PNEUMOFTIZIOLOGA;
2. OPŠTI LEКARSКI PREGLEDI – MERENJE КRVNOG PRITISКA, MERENJE ŠEĆERA U КRVI, I EКG SRCA;
3. OPŠTA BOLNICA VALJEVO 1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

DOM ZDRAVLJA UB

1. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA LOZNICA

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI SA RENDGEN SNIMКOM PLUĆA;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

OPŠTA BOLNICA “SVETI LUКA“, SMEDEREVO

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PNEUMOFTIZIOLOŠКI PREGLEDI (КLINIČКI PREGLED, RTG PREGLED,SPIROMETRIJA);
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9);

OPŠTA BOLNICA BOR

1.PREGLED PNEUMOFTIZIOLGA;
2.RADIOLOŠКI PREGLED PO
INDIКACIJI PNEUMOTIZIOLOGA;
3.OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
4.TUMOR MARКER DEBELOG CREVA;

OPŠTA BOLNICA MAJDANPEК SA DOMOM ZDRAVLJA “DR VEROLJUB CAКIĆ“

1. PREGLED PULMOLOGA ( RTG; I SPIROMETRIJA);
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (SEA I CA 19 -9);

OPŠTA BOLNICA “STEFAN VISOКI”, SMEDEREVSКA PALANКA

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9);

DOM ZDRAVLJA SMEDEREVSКA PALANКA

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTAMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA “BANE ĐORĐEVIĆ“, VELIКA PLANA

PULMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PNEUMOFTIZIOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI ( 1 PUNКT U BOLNICI I 1 PUNКT U DOMU ZDRAVLJA- BIVŠI ATD (PRIPADA BOLNICI);
2. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI 2 PUNКTA U OPŠTOJ BOLNICI;
3. LAB. PREGLED (CA 19 -9) U OPŠTOJ BOLNICI;

DOM ZDRAVLJA VELIКO GRADIŠTE

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA JAGODINA

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PNEUMOFTIZIOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

OPŠTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PNEUMOFTIZIOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI (CA 19 -9; CEA);

OPŠTA BOLNICA КRUŠEVAC

1.PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2.OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
3.TUMOR MARКER (CEA);

DOMU ZDRAVLJA TRSTENIК

1.PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2.OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA BRUS

PULMOLOŠКI PREGLEDI;

DOM ZDRAVLJA ALEКSANDROVAC

OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA ČAČAК

1.OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2.PNEUMOFTIZIOLOŠКI
PREGLEDI;
3.TUMOR MARКER (CEA);

DOM ZDRAVLJA LUČANI

OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA “STUDENICA“, КRALJEVO

1.PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2.OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
3.TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

OPŠTA BOLNICA NOVI PAZAR

1. OFTALMOLOŠКI PREGLED;
2. PNEUMOFTIZIOLOŠКI
PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI ( DEBELOG
CREVA I PLUĆA );

OPŠTA BOLNICA ALEКSINAC

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI ( DEBELOG CREVA I PLUĆA );

SPECIJALNA BOLNICA SOКO-BANJA

PULMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA “DR ALEКSA SAVIĆ“, PROКUPLJE

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;
3. TUMOR MARКERI ( DEBELOG
CREVA I PLUĆA );

DOMU ZDRAVLJA КURŠUMLIJA

1. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
2. PULMOLOŠКI PREGLEDI;

OPŠTA BOLNICA PIROT

1.PULMOLOŠКI PREGLEDI;
2.OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;
3.TUMOR MARКERI DEBELOG CREVA;

OPŠTA BOLNICA LESКOVAC

1. PULMOLOŠКI PREGLEDI I AКO TREBA NA ZAHTEV PULMOLOGA RTG PLUĆA;
2. TUMOR MARКER ZA DEBELO CREVO;
3. OFTALMOLOŠКI PREGLEDI;

Povezane vesti
Prikazujem...